עקרונות המשחק.

ארגז כלים מנטלי לגילוי הכוחות הפנימיים

תוכנית “המשחק” מציעה לילדים להסתכל על זירות חייהם כעל משחק רב שלבים ואתגרים. נדבך אחר נדבך, “המשחק” מקנה את ההבנה העמוקה שעבודה אישית ופנימית יכולה ליצור שינוי המתורגם החוצה, ובכך מעבירה את הכוח אל הילדים. הבנות אלה מאפשרות  לילדים לנהל בתבונה את חייהם תוך שימוש במיומנויות החדשות והכלים המסייעים להם לבוא לידי ביטוי, לחוות ביטחון עצמי ומסוגלות אישית, לגלות את נקודות החוזקה שלהם ולהעצימן.

הכלים מותאמים לחיי הילדים ומתייחסים לזירות השונות בחייהם, הן בבית הספר והן מחוצה לו.  כל כלי, אינו אלא כח פנימי שהילדים מגלים בתוכם ולומדים להפעיל באופן אקטיבי מתוך עצמם. “המשחק” תומך אחריות ופרואקטיביות, מתוך הבנה כי עלינו להיות המנהלים והאחראיים על חיינו.. 

הכלים הינם אוסף של יכולות פנימיות, “כוחות” בשפת המשחק, אשר נוגעים בתחומי חיים רבים ויכולים לסייע לילדים גם הרבה מעבר לשנת הלימודים, הלאה להמשך חייהם. מטרת “המשחק” היא שכלים אלה יסייעו להם להתמודד עם שינויים, אתגרים, חוסר ודאות וכל מצב שהמציאות תביא לפיתחם.

אייקון ספקים מנורה וגלובוס

"העולם הוא הכיתה שלנו והחיים הם תוכנית הלימודים"

(ניומי)
אייקון תלמידה

"מהפנים אל החוץ"

שינוי קטן בפנים שינוי גדול במציאות

האופן בו אנו תופסים את עצמנו, את היכולות שלנו ואת הסביבה שלנו משפיע על ההתנהגות שלנו, על החוויות שלנו ועל המפגש עם העולם. תוכנית “המשחק” מלמדת את הילדים שבכדי ליצור שינוי רצוי בחייהם יש צורך בשינוי פנימי של התפיסות האמונות והמחשבות על מנת להשפיע על המציאות החיצונית.

אייקון לוח משחק

משחק החיים

חווית החיים כמשחק רב זירות “המשחק” מעודד את הילדים לגייס את כוחותיהם הפנימיים והיחודיים להם בכדי להיטיב עם עצמם וליצור סביבה מיטיבה גם לאחרים.

אייקון, עין

דע את עצמך;

חקירה עצמית כאבן דרך משמעותית במשחק. היכולת לשאול שאלות ולחקור באמצעות הכלים והמודלים הנלמדים, יכולה לשנות את כל תפיסת העולם של הילד. מתחושה שהדברים לא בשליטתי הוא עובר לסט ערכים מתפתח של כוח, בחירה ואחריות.

אייקון הצלחה

כמו שאני
ככה זה טוב

מסע מרתק בעקבות ה”אני”, תוך גילוי חוזקות ייחודיות המגיעות מתוך פנימיות הילד והבנה עמוקה כי כמו שאני – ככה זה טוב! תמיד יהיו טובים יותר ופחות מאיתנו, אך אף אחד, אף פעם, לא יהיה טוב כמונו.

אייקון שמחה

כל הכח בתוכי;

סט כלים מנטליים לפתרון בעיות ומצבים בהם נתקלים הילדים, בסצנות יומיומיות בזירות המשחק השונות (ביה”ס, בית, חברים וכן הלאה)  כדוגמת כח הבטחון המאפשר ביטחון קיומי כבסיס משמעותי, כח המלכות המאפשר תחושת אחריות וזקיפות קומה וכן הלאה.

אייקון מנהיגות

היה המנהיג של חייך

המורה כמנהיג המלמד את הילדים להיות המנהלים והאחראים על חייהם ולפתח אצלם את האמונה שביכולתם להשפיע רבות על תחומי חייהם. הקניית חשיבה עצמאית, יכולת קבלת החלטות ברמה גבוהה ומסוגלות להתמודדות עם כל שינוי שעוד יבוא.